Qure ::

Qure:
Wij volgen de beleidswijzigings-industrie op de voet..

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?


Zoek
Artikelen in groen zijn recent. Artikelen in paars zijn ouder
dan twee weken en kosten u een credit

Gevonden artikelen 211 .
Pagina << | 1 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
 • donderdag, 18 december 2003
  Commentaar - Einde tijdschrijven nabij?

  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Tweede Kamerlid Antoinette Vietsch (CDA), gericht op terugdringing van de bureaucratie in de zorg. Zo moet het tijdschrijven voor verpleegkundigen en verzorgenden worden afgeschaft. Vietsch vroeg in haar inbreng bij de begroting aandacht voor de menselijke factor in de zorg. Ook moeten de zorgkantoren per 1 januari 2006 worden opgeheven. Wat zijn de ICT-consequenties?


  Lees meer ...  


 • dinsdag, 16 december 2003
  Commentaar - “Verpleegkundigen houden niet van administratie”
  Vier van de tien verpleegkundigen houden zich maar matig aan het “verpleegkundig proces”, als dat veel administratieve handelingen vraagt. Dat blijkt uit o­nderzoek van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, op verzoek van de beroepsorganisatie NU'91. Men evalueert het eigen handelen maar matig. In het “verpleegkundig proces” stellen verpleegkundigen in samenspraak met de cliënt en/of familieleden een probleem vast, formuleren verpleegdoelen en zetten één of meer medische interventies in gang, waarvan je achteraf moet kijken of die het gewenste effect hebben.

  Lees meer ...  


 • zondag, 14 december 2003
  Commentaar - "Nederlanders willen inzage in EPD"

  Het overgrote deel (93%)   van de Nederlanders wil inzage in het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) dat de overheid vanaf 2006 wil invoeren.

  Dat meldde gisteren het Leidsch Dagblad.

  En dus?


  Lees meer ...  


 • zondag, 14 december 2003
  Commentaar - Zorgveiling: een aanwinst?

  Binnenkort gaat de o­nline Zorgveiling van start, een initiatief van een meneer in Spijkenisse. Voor o.a. kraamzorg en thuiszorg kan de patiënt/cliënt dan financieel het o­nderste uit de kan halen.


  Lees meer ...  


 • woensdag, 03 december 2003
  Commentaar - OPG lanceert toekomstvisie apotheek

  ICT blijft buiten beeld Farmaceutische groothandel OPG lanceerde zojuist haar rapport "De betere oplossing, naar meer kwaliteit én beheersbare kosten in de farmaceutische zorg". Het redelijk goed leesbare rapport (68 pagina's) gaat in op o.a. kostenbeheersing, kwaliteitsborging, verruiming van het dienstenpakket,  toekomstscenario's en de doolhof van prijzen, vergoedingen en marges. De auteurs zijn prof Bert Leufkens, de econoom Hans Kamps en Bert Breij, directeur van een marketing/communicatiebureau.Opmerkelijk is dat ICT in het rapport nauwelijks aan de orde komt.


  Lees meer ...  


 • dinsdag, 01 juli 2003
  Commentaar - CG Raad te juichend over zorgICT
  "Opslaan medische gegevens in EPD is binnenkort feit"
  In iets te optimistische termen rapporteert de CG Raad over de zelf georganiseerde themamiddag 'ICT in de zorg' op 16 juni 2003. De CG Raad heet voluit: Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland. ICT maakt binnenkort zorg op afstand mogelijk, aldus de CG Raad. "Het opslaan van medische gegevens in een elektronisch patiëntendossier is binnenkort een feit". De CG-Raad roemt de ParkinsonPas, een slimme met biometrie uitgeruste chipkaart van Patiënten Vereniging, het NPCF en Zorg en Zekerheid.

  Lees meer ...  


 • maandag, 30 juni 2003
  Commentaar - VWS gaat subsidiebeleid "herzien"

  Alleen "structurele" subsidies o­nder de loep

  Het Ministerie van VWS gaat het eigen subsidiebeleid doorlichten. Dat is een reactie op de Motie Van As vanuit de Tweede Kamer. Ook zegt VWS dat het "huidige subsidiebeleid o­nvoldoende aansluit bij de actuele beleidsprioriteiten".


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 27 juni 2003
  Commentaar - "Digitale pas voor 15.000 medisch specialisten"
  PKI-netwerk voor accreditatie en registratie
  Medisch Contact wijdt een kort artikel aan de smartcard voor medisch specialisten, waarover Qure al op 19 juni berichtte. Zoals bekend krijgen alle 15.000 medisch specialisten een digitale "informatiepas" voor vastlegging van accreditatiepunten en het specialistenregister. Eind 2003 moeten de eerste smartcards zijn verstrekt. Het is een initiatief van de Orde van Medisch Specialisten, plus twee zelfstandige bestuursorganen op registratiegebied (het Centraal College Medisch Specialisten, CCMS, en de Medisch Specialisten Registratie Commissie, MSRC).

  Lees meer ...  


 • vrijdag, 27 juni 2003
  Commentaar - Opgedoekt: Internet voor Alledag
  Internet is blijkbaar zo ingeburgerd dat het "Platform Internet voor Alledag" aan de wilgen mag. Op 27 juni hief voorzitter kroonprins Willem-Alexander het Platform officieel op. Het Platform Internet voor Alledag had diverse projecten, veelal met een vaag idealistische formule, "als aanvulling op initiatieven van overheid en bedrijfsleven". Het Platform was bedoeld als tijdelijke aanjager voor Internet bij alledaagse situaties. Over de zinvolheid werd wisselend gedacht. Een paar lopende projecten worden ondergebracht bij ECP.nl. • donderdag, 26 juni 2003
  Commentaar - VWS financiert Website voor sportzorg
  Nederland is bijna af. Staatssecretaris Ross van VWS opende een gloednieuwe website met informatie over verantwoord bewegen. De webstek bevat vooral adressen van fysiotherapeuten en sportartsen in Nederland. Alleen sportzorgverleners worden opgenomen die bij erkende koepels zijn aangesloten. De website wil "sportzorgvragers" en "sportzorgaanbieders" bij elkaar brengen. Zo kun je zoeken welke sportzorgaanbieder binnen een straal van tien kilometer een blessurebehandeling aanbiedt voor mensen met een verstandelijke handicap. In zekere zin is dat pseudo-informatie: je kunt ook naar de huisarts.

  Lees meer ...  


Pagina << | 1 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2024 Qure BV i.o. Amsterdam