Qure ::

Qure:
100%
zónder implementatietraject indicatieoverheveling.

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?
Qure: onafhankelijk, actueel, onverveerd
(3553 gelezen)
[Printer vriendelijke pagina | Stuur naar een vriend]

 

Waarom Qure?
Qure geeft u dagelijks alle nieuws over ICT in de zorgsector,

vrij én onverveerd.

En online. Binnen- én buitenland.
Sneller kan niet.

Onafhankelijker kan ook niet.
Zonder het actuele nieuws van Qure loopt u achter

de feiten aan.

Of wilt u gefilterd nieuws?

Klakkeloos gekopieerde persberichten?

Onafhankelijk "nieuws" dat wordt aangeleverd door adverteerders?

Gesubsidieerd nieuws, met een onbekende agenda?

 

Nieuws dat vooraf wordt goedgekeurd door ambtenaren van VWS?

Of door een hele batterij medewerkers van Nictiz?

 

Géén prostitutie-journalistiek

Of  wilt u "onafhankelijk" nieuws dat wordt geproduceerd met

een paar euroton van het Ministerie van Volksgezondheid,

heimelijk doorgesluisd via ZonMw

naar een grote Nederlandse uitgeverij, i.e. Elsevier?

Dat ontdekten we via een WOB-procedure.

Dat vinden wij onfris. Stiekem.

Weet het Parlement van zulke streken?

Welke ambtenaar verzon dit?

 

Bij ICT in de zorgsector wil je neutrale

en grondige informatie,

uit een volstrekt onafhankelijke bron.

Géén prostitutie-journalistiek.

Géén nieuws van Ot-en-Sien niveau.

En geen ronkend EPD-juichnieuws uit Den Haag.

En als de RVZ volgens ons z'n onafhankelijkheid heeft ingeleverd?

Dan leggen we dat uit, met argumenten.

 

Onbelemmerd

Qure zegt onbelemmerd waar het op staat,

100% onafhankelijk.

U hoeft het daar niet altijd mee eens te zijn.

 

We doen ons best met verdedigbare analyses.

Als lezer kunt u uw eigen keuzes maken.

 

In onze Gouden Eeuw schreven onze schilders vol trots

hun naam op elk meesterwerk.

Maar de handvol Haagse ambtenaren in de zorgICT durft dat niet,

én mag dat niet.

Alsof elke Minister in al z'n wijsheid EPD-keuzes maakte,

belangeloos, goed geïnformeerd en vooruitziend..

 

Helaas is het niveau vaak simpelweg knullig,

en zijn de vele spelfouten storend.

Veelal worden Kamervragen met onbegrijpelijke taal beantwoord,

zonder afzender, met politiek correct geneuzel

en met bewust schimmige taal.

Rookgordijnen, afleidingsmanoeuvres.

Maar wat is de Ambtenaren-Eed ook alweer?

Qure heeft genoeg van dubbele tongen

en vage peptalk.

 

Niet vóór, niet tegen

Qure is niet voor of tegen het EPD van Nictiz/VWS.

Wij zijn niet voor of tegen de Europese EPD-norm.

En we zien voor- én nadelen van

bijvoorbeeld Personal Health Records

of E-dossiers op de iPhone.

 

We zijn alleen maar vóór openheid, debat en discussie.

En 100% tegen de manipulaties, de onfrisse spelletjes

en de vriendjespolitiek

die in de Nederlandse zorgICT langzaam gewoon zijn geworden.

Ja, meneer Molenaar, u stond erbij en u keek ernaar.

 

Wie nam het initiatief voor Qure?

Qure is een initiatief van Ton Smit, qua opleiding

cultuurpsycholoog en wetenschapsjournalist,

sinds 1988 als publicist gespecialiseerd

in ICT in de zorgsector.

 

Dat is ruim 20 jaar ervaring in een complexe wereld.

Ton Smit schreef jarenlang over ICT in de zorgsector voor

o.a. Zorgvisie, De Huisarts, Inzet (voor zorgverzekeraars),

Computable, Praktijkmanagement, Het Ziekenhuis,

Health Informatics Europe, Apotheekmanagement, Telecom

Magazine, Artsenzaken, Management Team, ZM Magazine,

Pharmaceutisch Weekblad en de AutomatiseringGids.

 

Totdat bij de laatste censuur werd ingevoerd,

op verzoek van het Ministerie van VWS.

Secretaris-generaal Roel Bekker wilde voortaan positief nieuws.

Inderdaad, dat is de hoogste ambtenaar onder de minister.

 

Hoofdredacteur Bas Linders had geen rechte rug.

Nu heeft hij een hoge functie bij journalistenvakbond NVJ.

 

De AutomatiseringGids stopte met onafhankelijk

EPD-nieuws, op verzoek van Den Haag.

Daar heeft het noodlijdende blad nu véél spijt van.

 

Qure is volledig onafhankelijk

Door dit domme drama is Qure gestart, 100% ongebonden, met ruim twee decennia

ervaring inzake ICT in de zorgsector.
Wij hebben kennis van zaken. Prima contacten,

ook binnen VWS, Nictiz, RVZ en de belangrijke adviesbureaus.

Qure heeft géén dubbele agenda. Géén censuur of zelfcensuur.

Wij hebben de waarheid niet in pacht.

Maar we schrijven onafhankelijk

en zo nodig genadeloos.

Qure is actueel, kritisch, analytisch en realistisch.

En we schrijven ook over u. Jazeker.

 

Met trots geen cent subsidie

Qure organiseert met opzet géén prijzen met hoofdrolspelers

in de zorgICT, zoals Nictiz of VWS.

Wij schrijven over hen. Dat vraagt afstand.
Wij ontvangen géén geheime "projectbijdrage" of subsidies.
Ook géén vrolijk bedrag voor een Jubileum-uitgave.

Altijd eist zo'n geldgever een tegenprestatie.


Wij plaatsen géén promotionele kopij, tegen betaling.

Géén artikelen door de mevrouw van de financiële administratie.

Onze artikelen zijn nooit stiekem advertorials.

En Qure heeft geen ambtenaren in de redactie.

 

Qure is niet stiekem dikke vriendjes met deze of gene.

Géén EPD-lofliederen onder regie van Wijnand Westerveld.
Wij verdienen niet óók goudgeld met DBC-cursussen.

Nooit één eurocent subsidie van Nictiz of VWS gehad.

Dat zouden we weigeren. Resoluut.

Dan moet je namelijk je onafhankelijkheid inleveren.

Hoe gaat dat elders?

 

Ongebonden journalistiek
Qure is 100% onafhankelijk van de ICT-industrie, van

zorgkoepels, van zorgverzekeraars, én van overheid en Nictiz.

Wij staan niet onder druk van koepels die "convenanten" sluiten.

Wij zijn aan niemand gebonden.

Zo hoort dat.

Wij doen niet wat Hoge Ambtenaren van VWS ons opdragen.

Ze subsidiëren ons niet stiekem, via advertenties.

Dus kunnen wij 100% onafhankelijk publiceren.

 

Taakverdeling

Bij Qure weten we erg véél, maar niet alles.
U hoeft het niet altijd met ons eens te zijn.
Bent u het wel eens hartgrondig met ons oneens?
Prima. Dat is gezond.
Wij staan zélf niet achter elke mening die op Qure aan bod komt.

Dat hoeft ook niet.
Bij Qure krijgt elk verdedigbaar betoog alle ruimte.
Wij geven onverveerd feiten, meningen en observaties.
En u kiest, zelfstandig.

De Trias Politica voor de Homo Sapiëns.

Daar geloven wij in bij Qure.

Met een volstrekt vrije pers, op basis van feiten en argumenten.

Dat is de taakverdeling, zónder dubbele agenda.

 

ZorgICT én innovatie

Qure schrijft ook over innovatie in de zorg, in brede zin.

Denk aan marktwerking, disease management, genoom-onderzoek,

zoekmachines of grensoverschrijdende zorg.

Of nieuwe logistieke concepten, medisch toerisme.

 

Maar ook de veranderende rol van zorgverzekeraars,

en de dramatische rolwijziging van zorgkoepels.

ICT en innovatie gaat bijna altijd samen.

De zorgwereld verandert in razendsnel tempo.

Maar niet elke "innovatie" is noodzakelijk een verbetering.

Qure kijkt altijd kritisch.

 

De spontane juichreflex staat bij ons uit.

Wij geven een heldere mening,

volledig ongebonden.

Maar we hebben de waarheid niet in pacht.

Dus uw mening of commentaar horen we graag.

 

En we noemen de poppetjes

Innovatie komt van mensen, van individuen.

Beleid wordt gecontroleerd door mensen, door individuen..

Innovatie komt vanuit zelfstandige denkende mensen.

Eén Kamerlid kan een wereld van verschil maken.

 

Eén directeur of programmeur van een ICT-bedrijf kan

de wereld op z'n kop zetten.

Eén ambtenaar bij VWS kan de cultuur daar veranderen.

Waar mogelijk noemen we daarom de individuen,

de smaakmakers, de dwarsliggers, de eigenwijze

doe-het-zelvers, de zelfstandige denkers, iedereen

met een goed verdedigbaar betoog.

Het wemelt van de fantastische denkers én vernieuwers in de zorgsector.

Qure laat hen aan het woord, vrijuit en onverveerd.

 

Waarom wachten op zo'n papieren tijdschrift?

Qure biedt u 100% onafhankelijk nieuws over zorgICT, dagelijks actueel én online.

Zonder plichtmatig juichnieuws, mét kennis van zaken.

Zonder subsidie. Gewoon netjes en neutraal.

Onze formule: onafhankelijk, actueel, onverveerd.

Daar geloven wij in.

 

Is er een alternatief voor Qure?
De Nederlandse vakpers anno 2011 heeft ietsje meer

aandacht voor zorgICT.
U leest dan alleen over Euromed in plaats van Euroned.

Of zelfs Euronet.
Microbais heet bijna altijd Microbias.

Vecozo wordt nogal eens Vezoco.

En OmniHis heette opeens vrolijk OmniBus.
Men schrijft over "tweede­graads" zorg en van "generische" geneesmiddelen.

Van contraïndicatie maakt men "contramedicatie".

Of de "journalist" blijkt consultant bij een adviesbureau. Of ambtenaar.

Of zelfs in dienst van Nictiz.

Maar dat staat er niet bij. U wordt dus een beetje bedonderd.

 

Bij Qure leest u nooit vage rimram, zoals:
"De ITRAX-oplossing resulteerde in een stapsgewijze implementatie van

geïntegreerde regionale gezondheidszorgdiensten tot

een virtueel onbegrensde gezondheidsorganisatie".
Snapt u zulke teksten niet? Geeft niks.
Wij snappen het ook niet.
En die journalist zelf snapte het al helemáál niet.


Alternatieven voor Qure zijn er dus wel degelijk.
Tenzij u houdt van heldere taal en gecontroleerde feiten.
Leesbare informatie, 100% gechecked, zonder fratsen.

Zonder stiekeme subsidie.

Zonder stiekem ambtenaren in de redactie.
En zonder belangenverstrengeling.

 

Wat zult u bij Qure niet vinden?
Qure doet niet aan loze uitspraken zoals "De patiënt staat centraal".
Geen plichtmatig jargon over "méér handen aan het bed".
Het Qure-team krijgt daar spontaan huiduitslag van.
Politici, ambtenaren, adviseurs of directies wordt niet toegestaan

om vage uitspraken te doen.

Loze Gloria- en Hallelujah-verhalen?

Dank u.
Qure stelt graag harde, openhartige en zo nodig venijnige vragen.
Bij onafhankelijke journalistiek moet je bestuurders en directies

met moeilijke vragen confronteren.
De lezer heeft daar recht op.
Hoge bomen horen veel wind te vangen.

En geven ze niet thuis?

Dan zoeken wij elders een oordeel of opinie.

 

Zorg staat voorop, ICT is één middel
ICT is slechts één middel om een doel te bereiken.
Sommige zaken zijn beter realiseerbaar zónder ICT.
Computers zijn soms beslist géén oplossing.
Van ICT moet je geen heilsleer maken.
Vaak wordt ICT ingezet als toverstokje

voor beleidsmatige chaos.

En voor zorgverleners?

Levert ICT hen direct nut en extra werkplezier op?

Hoe vaak levert ICT de patiënt iets op? Niet vaak.
Voor Qure is ICT nooit zaligmakend.

ICT kan waardevol zijn, maar is dat niet automatisch.

Daarom spreken wij van zorgICT : zorg staat voorop.

ICT is nooit een doel op zich.

 

Zoveel mogelijk expliciet
De Nederlandse zorgICT telt duizenden toegewijde professionals, zowel

ICT-ers als medici als consultants.
Plus vele beleidsmakers die weten waarmee de werkvloer worstelt.
Al die mensen willen scoren, resultaten bereiken, medische

gegevens uitwisselen.
Daar werk je voor, met alle inzet.


Géén loos juichnieuws

Vaak wordt over zorgICT in té positieve termen gepubliceerd.

Het wemelt van de gratis nieuwsbriefjes met juichnieuws.
Kritische geluiden worden weggestopt,

net als mislukkingen en tegenvallers.

Dat is doodzonde.

Juist van een falend project kun je veel leren.

 

Openheid is een noodzaak

Fouten moet je niet willen verbergen.

De NASA geeft al jaren volledige openheid als iets fout gaat,

zoals bij de lancering van space shuttles

Dat houdt ze scherp.

Maar in de vaderlandse zorgICT is alles staatsgeheim.

Openheid is een must , ook in de zorgICT.

Waarom geen openbare verantwoording over

alle gesubsidieerde projecten?

 

Volstrekt onafhankelijk
Qure is 100% onafhankelijk. Dat kun je niet van elk medium

in de zorgICT zeggen.

Wie appelen vaart, die appelen eet? Zo gaat dat vaak.

Qure heeft géén connecties met ICT-bedrijven, niet met koepelorganisaties, niet

met consultancybureaus, niet met zorgverzekeraars, niet met Nictiz of overheid.

Qure is géén His Masters Voice,

zoals je elders soms ziet.

 

Objectief, ongezouten

Qure biedt u informatie zónder dubbele agenda.

Feiten worden objectief en ongezouten gepresenteerd.

Bij Qure trekken ambtenaren niet via-via aan de touwtjes.

Wij zijn niet heilig, wél eerlijk.

Misschien een beetje arrogant.

Dat krijg je als onafhankelijke bron

tussen nogal wat gesubsidieerde juichpulp.

 

Leden van redactie, columnisten, moderatoren en leden van onze

Adviesraad zijn gekozen om hun deskundigheid en onafhankelijk-

heid, als Freischwebende Intelligenz, in de betekenis van Max

Weber (1864-1920) .

U kent Max Weber? Een knorrige type, maar wel grondig.

Ook Qure is géén allemansvriend.

Weber voorspelde een eeuw geleden dat de bureaucratie

de moraal zou aantasten.

Wij zien dat gevaar ook, levensgroot.

 

Géén dubbele agenda

Qure is gewoon neutraal en ongebonden.

Daarmee verdienen we onze boterham.

Niet met ons eens? Geeft niks.

U heeft alle mogelijkheden om binnen Qure uw mening te geven.

In alle openbaarheid.

Qure: géén dubbele agenda.


Objectief en ongebonden

Inhoud en toonzetting van artikelen in Qure staat op geen

enkele wijze onder invloed van adverteerders, sponsors,

koepels, bedrijven, Nictiz of beleidsmakers.
Het geboden nieuws is het meest onafhankelijke

dat we u kunnen bieden.

De lezer staat centraal.

Alle informatie (ook aan adverteerders) vindt u op Qure.

Wij hebben niets te verbergen.

En daarom is Qure niet gratis.

Héél eenvoudig.

 

Wij doen ons best
Persberichten worden bij Qure nimmer klakkeloos overgeschreven. 

Feiten en cijfers worden maximaal gecontro­leerd en geanalyseerd.

Wij gaan uit van hoor en wederhoor.

Check, recheck, cross-check.

Maar we steken onze mening niet onder stoelen

of banken.

Eventuele fouten in de berichtgeving worden direct

toegegeven en zo snel mogelijk gecorrigeerd.

 

ZorgICT hoort integraal deel uit te maken van de

medische wereld.

ICT is nooit een doel op zich.

Incidenteel belicht Qure ook zaken buiten de zorgICT

die vanuit medisch, maatschappelijk of zorgperspectief

van belang zijn.

Of soms gewoon alleen maar lollig.


Qure: deskundig, objectief, onafhankelijk -en zo nodig kritisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2024 Qure BV i.o. Amsterdam