Qure ::

Qure:
Wij zijn dapper.

Géén zelfcensuur!
En 100% onafhankelijk.

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?


Zoek
Artikelen in groen zijn recent. Artikelen in paars zijn ouder
dan twee weken en kosten u een credit

Gevonden artikelen 5260 .
Pagina << | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | >>
 • vrijdag, 16 februari 2001
  Actueel - CapGemini Ernst&Young "concurrentievervalsing" verweten

  Verwarring over DBC's

  CapGemini Ernst&Young (CGEY) eet van twee walletjes. Dat vinden sommi­ge leveranciers van Ziekenhuis Informatiesystemen (ZIS) en ICT-advies­bureaus in de zorgsector. CGEY voert in op­dracht van het Ministerie van VWS een inventarisatie uit naar zogenaamde Diagnose Behandelcombi­na­ties (DBC's) maar biedt ziekenhuizen tegelijk zelf een eigen totaalpakket inclusief ondersteu­ning. "Zo komen ze wel erg gemakkelijk bij ziekenhuizen binnen", zegt de boze directeur van een ICT-adviesbu­reau.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 16 februari 2001
  Apotheek en ICT - Zieken­huis­apo­theken woelige markt

  Microbais "heroverweegt" eerdere plannen om de markt voor zieken­huisapo­theken op te gaan. Eer­der werd aangekondigd een nieuw systeem te bouwen, samen met farmaceutische groothandel Broca­cef. Dit op webtechno­logie gebaseerde voorschrijfsys­teem had eind 2001 op de markt moeten zijn.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 16 februari 2001
  Bedrijfsinformatie - Amerikaanse partner voor CardioControl

  CardioControl neemt een belang van 5,8 procent in het Amerikaanse Angeion, dat aan de NASDAQ staat genoteerd. Nog vorige maand werd voor CardioControl-producten een wereldwijde distribu­tie‑overeen­komst gesloten met Medical Graphics, een dochter van Angeion. Vorig jaar meldde CardioControl nog zelf een NASDAQ-notering na te streven.

  Het Delftse bedrijf levert op PC's draaiende programmatuur voor onderzoek van longfunc­ties en interpretatie van electrocardio­grammen (ECG's). Het bedrijf is genoteerd aan de NMAX. De beurs­koers is sterk gedaald sinds de beursgang medio 1998.

   
 • vrijdag, 16 februari 2001
  Actueel - Microsoft: "Digital Dashboard" voor medisch specialis­ten

  Microsoft lanceerde op de HIMSS-conferentie in New Orleans een nieuwe op webtechnologie gebaseerde interface om gegevens uit medische systemen van diverse leveranciers gecombineerd op hetzelfde beeldscherm te presenteren. Het "Digital Dashboard" is bedoeld voor medisch specialisten, andere artsen en verpleegkundi­gen.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 09 februari 2001
  Interview - "Huisartsenautomatisering moet totaal op de schop"

  HIS-onderzoeker bepleit radicale aanpak

  "De markt van Huisarts Informatiesystemen ofwel HISsen is totaal bedorven. Teveel inspraak, te lage prijzen, nauwelijks innovatie en geen marktwer­king". Dat zegt Ruud van der Horst, die de HIS-markt onderzocht in opdracht van het Ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen­Vereniging (LHV) en Zorgverzeke­raars Nederland (ZN). Zijn aanbeve­lingen zijn niet mals.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 09 februari 2001
  Huisarts en ICT - Promedico-crisis naar dieptepunt

  Conflict met leverancier Euroned

  Zelfs de 1250 huisartsen die Promedico gebruiken, kunnen het nauwelijks meer volgen. Weliswaar heeft hun gebruikersvereniging Atlas 1,3 miljoen gulden "onder protest" overgemaakt naar leveran­cier Euroned, toch is de lucht niet geklaard. Het geld betrof de onderhouds­bijdrage over 2000 van tweederde van de Atlas-leden, uit onmin over gebrekkige softwarevernieuwing gestort op een geblok­keerde rekening.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 02 februari 2001
  Actueel - Overname Two Way nog niet rond

  De overname van Two Way door PinkRoccade stagneert. De deal was eind oktober aangekondigd en zou per 1-1-2001 zijn afgerond. Marktkenners verbaasden zich al dat PinkRoccade op de nieuwjaars­kaarten niet werd genoemd. Twoway is een zelfstandige service­verlener voor zieken­huizen die met Hiscom zijn geautomati­seerd. Met de overname door PinkRoccade zou de exclusieve His­com-binding verdwijnen.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 02 februari 2001
  Actueel - Grote Hiscom-ziekenhuizen op Linux

  "Alle VAXen in vier jaar eruit"

  De Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden/Harlingen is volledig overgeschakeld op Linux. Alle Hiscom-software draait niet langer op Digital/VAX-machi­nes. "Over vier jaar zijn alle VAXen eruit", zegt Hiscom-projectmanager Fabiënne Eurlings.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 02 februari 2001
  Actueel - Huisartsen: geen medewerking Zorgpas-proef

  Huisartsen die zijn geautomatiseerd met Elias en MicroHis geven geen medewerking aan de Zorgpas-proef. Voor gebruikersver­eniging Orego heeft de Zorgpas niet voldoende prioriteit. De helft van de huisart­sen in het proefgebied rond Amers­foort gebruikt deze twee pakket­ten. Daarmee kan de Zorgpas andermaal vertraging oplopen. Aanvanke­lijk had al in december 2000 een proef met huisart­sen zullen starten.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 26 januari 2001
  Ziekenhuizen en ICT - Nauwe samenwerking McKesson en VCD

  Eerste stap uitdunning ZIS-markt

  McKesson gaat zeer nauw samenwerken met VCD Automatise­ring. De twee leveranciers van Ziekenhuis Informa­tiesystemen (ZIS) gaan eigen softwaremodules bij de klantenkring van de ander aanbieden. Voor twee ZIS-componenten blijft VCD hoofdleveran­cier. Voor centrale patiëntenregistratie, ordermanagement en pati­ntenlo­gistiek gaat VCD de eigen klanten voortaan software van McKes­son aanbieden, uit de grafische product­lijn X/Care 7. De kern van het ZIS van leveran­cier VCD wordt dus vervangen. Daarmee verdwijnt VCD als leveran­cier van ziekenhuisbre­de ­automati­se­ring.


  Lees meer ...  


Pagina << | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2022 Qure BV i.o. Amsterdam