Qure ::

Qure:
Zónder taakherschikking,
zónder nullijn
en zónder indicatiestelling

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?


Zoek
Artikelen in groen zijn recent. Artikelen in paars zijn ouder
dan twee weken en kosten u een credit

Gevonden artikelen 5260 .
Pagina << | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | >>
 • dinsdag, 05 augustus 2003
  Actueel - GGD meet gezondheid jongeren

  De zeven GGD's in Overijssel en Gelderland gaan via Internet de gezondheid van jongeren van 14-16 jaar o­nderzoeken. Dat meldt de Apeldoornse Courant. F ondsen zijn royaal voorhanden: meer dan een half miljoen euro. Aan het o­nderzoek doen alle zeven GGD's in de twee provincies mee. Deelnemende jongeren kunnen via Internet een persoonlijke gezondheidsprofiel aanvragen. Dat profiel wordt opgesteld door de Universiteit van Maastricht, aan de hand van gegevens die de jongeren zelf via het Internet hebben verstrekt, op basis van ruim honderd gezondheidsvragen.

  Op school krijgen de leerlin­gen één lesuur om de vragenlijst in te vullen, aldus Annemien Haveman, één van de projectleiders namens de GGD's.
 • maandag, 04 augustus 2003
  Techniek - Computeranimatie toont moordslachtoffers
  Een nieuw 3D-computerprogramma maakt het mogelijk om het gezicht van moordslachtoffers natuurlijk in beeld te brengen, op basis van de schedel. Tot dusver gebeurde dat door tijdrovende reconstructie, grotendeels handmatig, met gips en klei. Met de 3D-techniek kan men het slachtoffer zelfs laten glimlachen of fronsen, aldus het blad New Scientist.

  Lees meer ...  


 • maandag, 04 augustus 2003
  Actueel - KNMG: "Werk niet mee aan Babydonors"
  Artsenclub acht handel ei/zaad-cellen laakbaar
  De KNMG roept artsen op om geen medewerking te verlenen aan de commerciële handel in geslachtscellen. De artsenclub reageert daarmee op Babydonors, een Amsterdam bedrijf dat vanaf september 2003 via Internet zaad- en eicellen zal aanbieden.

  Lees meer ...  


 • maandag, 04 augustus 2003
  Actueel - Email als wapen tegen depressie

  Jongeren met depressieve klachten kunnen vanaf september 2003 via Email hulp krijgen van Altrecht, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dat meldt het Utrechts Nieuwsblad. De hulpverlening is een proef en richt zich daarom alleen op jongvolwassenen van 16-30 jaar, die studeren aan het ROC in de regio Utrecht. In principe gaat het om hulpverlening van maximaal acht 'Email-gesprekken'. Is méér hulp nodig, dan wordt de ROC‑leerling doorverwezen naar andere GGZ-hulpverlening. Over zes maanden wordt bekeken of de service ook toegankelijk wordt voor andere jongeren. Uit o­nderzoek blijkt dat 20% van de jongeren depressieve klachten heeft. Bij vijf procent is sprake van een echte depressie. Meiden hebben vaker last van depressies of somberheidsklachten dan jongens.
 • vrijdag, 01 augustus 2003
  Actueel - VU medisch centrum krijgt huisartsenpraktijk

  Het Amsterdamse VU Medisch Centrum (VUMC) opent per 1 januari 2004 een huisartsenpraktijk. Met een eigen afdeling voor huisartsenzorg wil het academische ziekenhuis een bijdrage leveren aan de oplossing van het huisartsentekort. Ook wil men zo meer huisartsen kunnen opleiden. In januari wordt gestart met twee huisartsen, dat uiteindelijk moet oplopen tot zes of acht. Het lijkt een kleine stap binnen een interessante trend. De solistische huisartspraktijk verdwijnt steeds meer, terwijl ook huisartsenposten steeds vaker op het terrein van ziekenhuizen worden opgezet, met vaak o­ndersteuning op ICT gebied.
 • vrijdag, 01 augustus 2003
  Actueel - Leesbare recepten in Utrecht
  Moeilijk leesbare doktersrecepten behoren binnenkort tot het verleden in het St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) en de Mesos Ziekenhuizen in Utrecht (Oudenrijn en Overvecht). Dat meldt het Utrechts Nieuwsblad. Men is gestart met het Pilstroom-project, waarbij medicijnen elektronisch worden voorgeschreven. Elke medisch specialist krijgt op termijn een kleine draagbare computer, met daarin per specialisme circa honderd van de meest voorgeschreven medicijnen. De arts kan het gewenste medicijn aanklikken of intikken, waarna het computersysteem controleert op interacties, contraïndicaties en andere problemen.

  Lees meer ...  


 • vrijdag, 01 augustus 2003
  Actueel - VWS maakt deel subsidies openbaar

  Opmaat voor afbouw structurele geldstromen

  Het Ministerie van VWS maakte vandaag de jaarlijks verstrekte "structureel" verstrekte subsidies deels openbaar. Eind juni werd de lijst al gepubliceerd, maar zonder de bedragen per subsidie-ontvangende instantie. Het gaat om subsidies ter waarde van circa 450 miljoen euro, aan ruim 300 instanties.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 01 augustus 2003
  Actueel - TIE Holding verder in moeras

  Pioniersrol in zorgICT kreeg geen vervolg TIE Holding gaat zijn Amerikaanse dochterbedrijf en sluit op termijn surseance van betaling niet uit. De Amerikaanse dochter is goed voor de helft van de omzet van het Amsterdamse bedrijf.


  Lees meer ...  


 • vrijdag, 01 augustus 2003
  Beveiliging, security, hackers - "Plotselinge stijging activiteit hackers"
  Een abrupte stijging in activiteiten van hackers alarmeert beveiligings-deskundigen. Dat meldt BBC News. Experts van de Amerikaanse overheid rapporteren dat er hackers vrij massaal gebruik proberen te maken van "lekken" in diverse Windows-varianten. Er zou een scherpe stijging zijn in het aantal computerpoorten dat wordt "gescand". Enkele dagen geleden werden via Internet tips verspreid over hoe het "lek" te exploiteren. dat zou de plotselinge stijging verklaren.
  Men adviseert systeembeheerders om zo nodig de laatste "patches" te installeren. Het gaat om bijna alle varianten van het Windows besturingssysteem van Microsoft. De zwakheid zit in ingebouwde technologie die gebruikers in staat stelt om op afstand elkaars data te delen, zoals "buffer overflows". Dat stelt hackers in staat om kwaadaardige programmatuur te installeren op geïnfecteerd machines, waarover zij totale controle krijgen.
  Microsoft waarschuwde twee weken geleden al over het "lek" en stelt gratis "patches" ter beschikking. Het gaat om Microsoft Windows NT 4.0, Windows NT 4.0 Terminal Services Edition, Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003. • vrijdag, 01 augustus 2003
  Onderzoek - Chip brengt DNA malaria in kaart
  Medicijn iets dichterbij
  Onderzoekers van het Scripps Research Institute in California zijn erin geslaagd het steeds veranderende DNA-profiel van de malariaparasiet te bepalen. Dat meldt het gezaghebbende blad Nature. De voortdurende verandering van vorm weet de parasiet -Plasmodium falciparum, voor ingewijden- is verantwoordelijk voor de hoge mate van resistentie tegen geneesmiddelen. Inmiddels zijn 5,300 genen bekend, waarvan pakweg tweederde nog o­nbekende functies heeft. De parasiet maakt zeker tien groeistadia door tijdens verblijf in mug en mens. Welke genen dan actief zijn, is in kaart gebracht door de inzet van een chip, die de activiteit van genen registreert.

  Lees meer ...  


Pagina << | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2024 Qure BV i.o. Amsterdam