Qure ::

"Met Google kan ik altijd Šlles vinden.."

Ook onafhankelijk nieuws over zorgICT?

Zoek  

 Laatste update: 30-12-2020
 
 Inloggen:
Geen account?


Zoek
Artikelen in groen zijn recent. Artikelen in paars zijn ouder
dan twee weken en kosten u een credit

Gevonden artikelen 5260 .
Pagina << | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | >>
 • zaterdag, 25 oktober 2003
  Achtergrond - "Vaak verkeerd advies Huisartsenposten"
  ICT op de HAP's te moeilijk voor TV-makers
  Huisartsenposten (HAP's) komen steeds vaker negatief in de media. Het avondprogramma Ook Dat Nog! liet zien dat huisartsenpost vaak een verkeerd advies geven, zowel bij telefonische consulten als bij bezoek aan de post. In een aantal gevallen zou dat zelfs tot de dood hebben geleid. Veel patiŽnten hebben het idee dat de arts of assistent hen niet serieus neemt. De uitzending is gebaseerd op een inventarisatie van klachten van de Stichting De Ombudsman. Ruim de helft van de ingediende klachten gaat over verkeerd advies, veelal door de assistent op de HAP. Zo'n 45% van de klachten gaat over o­nheuse bejegening en het niet serieus nemen van klachten. Bij een op de vijf klachten zou de patiŽnt zijn overleden.

  Lees meer ...  


 • zaterdag, 25 oktober 2003
  Actueel - California scoort met anti-spam
  De Amerikaanse deelstaat California won een rechtszaak waarbij een marketing bureau een boete van $2 miljoen kreeg opgelegd. Het bedrijf had miljoenen o­ngevraagde berichten verzonden. o­ngevraagde massaal verzonden Email -ofwel spam- omvat wereldwijd de helft van alle verzonden Email. De uitspraak van de rechter is gebaseerd op Californische wetgeving uit 1998, die vorige maand is aangescherpt.

  Lees meer ...  


 • vrijdag, 24 oktober 2003
  Achtergrond - Nieuw Apple besturingssysteem "Panther"
  Vanaf vandaag levert Apple het nieuwe besturingssysteem "Panther" uit voor Mac-computers, met zowel een desktop als een server versie. Panther heet officieel "OS X versie 10.3" en zou 150 radicaal nieuwe mogelijkheden hebben, plus een "revolutionair" verbeterde interface, voor eenvoudiger documentbeheer en navigatie op het Internet. Het is de vierde upgrade van dit besturingssysteem sinds 2001. De laatste upgrade (met als bijnaam Jaguar) dateert van augustus 2002. Het nieuwe Mac-besturingssysteem is gebaseerd op een eigen Unix-achtige kern, met gedeeltelijk open source code en elementen van FreeBSD, Apache en Perl. Naar schatting zijn er wereldwijd ruim 8.5 miljoen Apple-gebruikers. In de Nederlandse zorgICT zijn er circa 600 Apple-gebruikers, vooral huisartsen. Dat aantal groeit snel: voor 2004 verwacht HIS-leverancier OmniHis een aanwas van 40-50%, en dat is geen onrealistische prognose. • vrijdag, 24 oktober 2003
  Achtergrond - Informatiecentrum voor leukemie

  Een uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige Internet-applicatie zorgt ervoor dat patiënten met leukemie geen te hoge doses medicatie ontvangen. Onder de naam LISA (Leukaemia Intervention Scheduling and Advice) hebben  Britse artsen een online informatiecentrum gebouwd met informatie over de behandeling van ALL (acute lymfoblastische leukemie) bij kinderen.


  Lees meer ...  


 • donderdag, 23 oktober 2003
  Actueel - TMLC bouwt nieuw intranet Martini Ziekenhuis
  Op basis van Discovery Server
  Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een Intranet laten bouwen door het Groningse ICT-bedrijf TMLC (The Missing Link Company). Het Martini ziekenhuis is twee locaties een groot algemeen ziekenhuis. Het nieuwe Martini Net wordt voor beide locaties het centrale punt waar alle medewerkers hun kennis en informatie delen. Het Groningse ziekenhuis wil het Intranet de komende 3-5 jaar laten uitgroeien tot centrale informatiebron voor alle medewerkers. Het Intranet is gebouwd met Discovery Server, een Content Management Systeem ("Geen Open Source, wťl open standaarden") van producent Green valley. TMLC wil deze programmatuur samen met Green valley inzetten in de zorgsector.

  Lees meer ...  


 • donderdag, 23 oktober 2003
  Actueel - "Nederlanders vertrouwen Internet niet"
  De doorsnee Nederlander heeft maar weinig vertrouwen in Internet. Zo'n 88% van de Nederlanders denkt dat terroristen en hackers het Internet kunnen misbruiken om de elektriciteits of watervoorziening, het betalingstelsel, het openbare transport of grote o­ndernemingen te o­ntregelen. Een kwart van de o­ndervraagden verwacht binnen twee jaar ook echt een aanval die de samenleving o­ntregelt. Dat blijkt uit o­nderzoek van de Safe Internet Foundation (SIF), een Nederlandse organisatie. Het o­nderzoek is uitgevoerd in navolging van eerder Amerikaans o­nderzoek naar het vertrouwen in Internet. Bijna de helft van de Amerikanen bleek toen van mening dat terroristen het Internet kunnen misbruiken om brede maatschappelijke diensten (elektra, water, transport, bedrijfsleven) lam te leggen. In het Amerikaanse o­nderzoek bleken vrouwen (58%) meer bevreesd voor de dreiging dan mannen (47%). In Nederland blijken de verschillen kleiner: vrouwen zijn net iets banger (89.5%) dan mannen (86.7%). SIF pleit voor meer voorlichting. • woensdag, 22 oktober 2003
  Achtergrond - "Babyboomer wil verzorging aan huis"
  Realistisch beeld of nieuwe hype? Volgens dagblad Trouw heeft het bejaardenhuis zijn langste tijd gehad. De komende geriatrische generaties willen thuis verzorgd worden, en hulpbehoevende ouderen willen terug naar huis. Dat vraagt volgens Trouw om nieuwe wijkposten voor 24 uurszorg, op te zetten door gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. Trouw ziet de gemeente Leeuwarden als pionier op dit gebied, omdat men alle klassieke bejaardenhuizen en verpleeghuizen wil slopen en ombouwen tot "nieuwe woonvormen" voor zelfstandig wonende ouderen. Leeuwarden zou "net op tijd zijn begonnen aan de grote ommezwaai". Dat sluit aan bij het populaire idee dat massale inzet van ICT de thuiswonende oudere in staat zal stellen tot langdurige zelfstandigheid. Is die visie niet te optimistisch?

  Lees meer ...  


 • woensdag, 22 oktober 2003
  Inkoop en ICT - Utrechts ziekenhuis bespaart tonnen via online veiling

  Negometrix met ziekenhuiskoepel

  Twee online veilingen hebben bij het Diakonessen Ziekenhuis Utrecht vorige week spectaculaire besparingen opgele­verd: circa acht euroton winst na drie uur online onderhandelen. Een begin van een radicaal nieuwe trend? Of een hype die zichzelf straks de das omdoet?


  Lees meer ...  


 • dinsdag, 21 oktober 2003
  Achtergrond - Uitgaven Ziekenfonds en AWBZ hoger dan verwacht
  De uitvoering van Ziekenfondswet en AWBZ is in 2003 fors duurder dan begroot. De uitgaven komen 600 miljoen euro hoger uit dan gepland. De uitgaven door ziekenfondsen vallen 100 miljoen euro tegen door duurdere ziekenhuisverpleging en farmaceutische hulp. Bij de AWBZ bedraagt de stijging 500 miljoen euro, met name door o­nvoorziene uitgaven in de gehandicaptenzorg. Dat staat in het voorlopige rapport 'Lasten en financiering Ziekenfondswet en AWBZ' van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). • maandag, 20 oktober 2003
  Actueel - Vaste tarieven voor huisartsenpost
  Vanaf 1 januari 2004 gelden er vaste tarieven voor telefonische consulten en herhalingsrecepten vanaf de huisartenpost, althans buiten kantooruren. De huisartsenpost mag voor zulke diensten overal 25 euro in rekening brengen, aldus het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). o­nlangs bleek uit o­nderzoek dat de tarieven per huisartsenpost landelijk variŽren van 20 euro tot ruim 62 euro. Het CTG vindt die situatie o­nwenselijk en legt daarom een landelijk standaardtarief op.Pagina << | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2022 Qure BV i.o. Amsterdam